Mitkä Ovat Suomalaisten Suurimmat Haaveet Tulevaisuudelle?

0
929

Suomalaiset tunnetaan ympäri maailmaa tietyistä luonteenpiirteistä ja ominaisuuksistaan. Yleisesti ottaen suomalaiset ovat rehellisiä, rentoja ja tunnollisia, jotka ovat samalla osaavia sekä edelläkävijöitä monissa maailman asioissa, kuten tasa-arvossa, teknologiassa ja koulutuksessa.

Mutta miten suomalaiset kokevat itse itsensä ja mitkä ovat suomalaisten suurimmat haaveet uudelle vuosikymmenelle siirtyessä? Ylen tekemä Suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimus on mitannut säännöllisin väliajoin suomalaisten pulssia ja kyselleet, mikä on heille tärkeää. Sen tulokset ovat melko yllättäviä.

Vastauksissa näkyy luottamus yhteiskuntaan

Viimeisimmän eli vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan noin 86 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä elämäänsä. Prosenttiluku on ollut melko samanlainen myös edellisissä tutkimuksissa, joka kertoo suomalaisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnan laadukkuudesta.

Suomalaisille tärkeimpiä asioita ovat perhe, terveys ja työ, joskin taloudellinen menestys ei ole tärkeää kuin vain 11 prosentille vastaajista.

Tosin kuitenkin työn suhteenkin painotetaan sen mielekkyyttä ja elämän aikana kerättävää taloudellista varallisuutta. Se taas on mahdollista esimerkiksi pitkään suomalaisten suurimpana haaveena olevan lottovoiton avulla.

Nykyään kuitenkin suurempia voittoja voidaan metsästää monipuolisemmin kuin vain muutaman kerran viikossa arvottavista lottoarvonnoista, joita pelataan edelleen eniten kaikista rahapeleistä. Vaihtoehtoisesti onnenpelejä kokeillaan myös nettikasinoilla, kuten Maria Casino.

Minkälainen on suomalainen käsitys hyvästä elämästä?

Yleisesti ottaen nuorten eli alle 29-vuotiaiden hyvään elämään kuuluu ystävät ja läheiset. Yli kolmekymppisille se oli perhe ja lapset.  Lisäksi ystävien, perheen ja muiden läheisten sekä oma terveys olivat arvostettuja asioita, jotka luovat pohjan lähes kaikkien ikäryhmien hyvinvointiin. Se korostuu kuitenkin eniten yli 45-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.

Nuoret arvostavat sitä, että voivat tehdä jotain merkityksellistä vapaa-aikana. Sen tulisi olla etenkin itselle merkityksellistä. Yli kolmekymppisillä ei enää ole kyseistä toivetta. Kaikissa ikäluokissa toistui myös turvallisen asuinympäristön tärkeys, joka kertoo Suomen turvallisuudesta.

Suomalaisten haaveet ovat samoja kuin hyvän elämän perusteet

Kyselyssä kysyttiin myös tulevaisuuden haaveista. Vastauksissa haaveiltiin erityisesti terveydestä, vakituisesta työstä ja toimeentulosta. Suomalaisille tärkeä perhe on monelle suurin toive tulevaisuudelle ja perheen perustamista arvostetaan suuresti sekä tietenkin perheen terveys menee monen muun asian edelle.

Suomalaiset haluavat myös tulevaisuudelta tilaisuuksia kehittää ja toteuttaa itseään sekä he haluavat taas matkustella ja kokea uusia asioita.

Matkustelu onkin suomalaisille erittäin tärkeä ajanviete ja vuoden sisäinen tapahtuma, jonka johdosta myös ulkomaille muuttaminen on yhä useamman haave.

Ulkomaat sinnittelevät niin nuorten kuin vanhempien aikuisten tulevaisuuden toiveissa. Etenkin eläkeiässä moni haluaisi siirtyä aurinkorannoille nauttimaan lämmöstä ainakin talvisin. Joka vuosi noin 10 000 suomalaista muuttaa pysyvästi ulkomaille, mutta miljoonat matkustavat joko kotimaassa tai ulkomaille.

Suomalaiset luottavat vahvasti demokratiaan

Yksi tutkimuksen merkittävimmistä löydöksistä on se, kuinka suomalaiset uskovat edelleen lujasti suomalaisen demokratian toimivuuteen ja pitävät tärkeänä elää demokraattisessa maassa.

Nuoret ovat  kaikkein tyytyväisempiä suomalaisen demokratian tilaan, kun taas yli kolmekymppisten keskuudessa näkyy eniten kriittisyyttä.

Yleisesti ottaen tyytyväisten määrä on 73 % kaikista suomalaisista.

Nuoret uskovat yhtä lailla pystyvänsä vaikuttamaan suuresti yhteiskuntaan, joka hiipui kuitenkin hieman vanhempien vastaajien keskuudessa. Tärkeimmät vaikutuskanavat ovat kansanaloite, boikotit ja mediassa näkyvät haasteet sekä kampanjat. Mielenosoituksiin on osallistunut vain neljä prosenttia vastanneista.

Yleisesti ottaen suomalaiset kokevat olevansa etuoikeutettuja

Yhteiskuntatietoisena kansana suomalaiset osaavat arvostaa Suomea ja sen antamaa hyvinvointia. He kokevat olevansa etuoikeutettuja, koska kyseessä on turvallinen yhteiskunta ilman sotia ja pelkoa tulevasta.

Suomalaisten suurimmat pelot koskevatkin syrjäytymistä, työttömyyttä ja sairauksia, mutta vankka usko tulevaisuuteen on jokin, joka on vienyt Suomea eteenpäin jo vuosia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here