Mitä Suomalaiset Tekevät Vapaa-aikanaan?

0
951

Käsite vapaa-aika on muuttunut arjen ja teknologian kehittyessä. Joissain määrin jopa viiva työn ja vapaa-ajan välillä on hälventynyt, koska mobiiliteknologian ansiosta jokainen on saavutettavissa sekä työn ääressä missä vain onkin. Varsinkin vuosituhannen alku on ollut muutosten aikaa.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksessa on vertailtu suomalaisten vapaa-ajantottumuksia jo vuosikymmenien ajan. Sen mukaan myös työttömyys ja muut yhteiskunnalliset ongelmat ovat myös vaikuttaneet siihen, minkälaisena vapaa-aikaa pidetään.

Sen mukaan vuonna 2017 viidennes suomalaisista pitää arkeaan tylsänä, joka on kaksinkertainen määrä vuoden 2002 tutkimukseen verrattuna. Samoin kiireellisyyden tunne on kasvanut, varsinkin naisilla. Suurelle osalle suomalaisista kuitenkin vapaa-aika on työntekoa tärkeämpää.

Yli 88 prosenttia suomalaisista käyttää internetiä säännöllisesti, joten nykyään vapaa-aikaakin vietetään kasvavissa määrin digitaalisessa ympäristössä. Verkosta löytyykin monenlaista tarjontaa ja viihdykettä kaikenlaiseen harrastamiseen ja sen tukemiseen.

Netti sekoittaa viihdettä ja leikkiä

Suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa netissä erityisesti pelaillen. Erilaiset netin välityksellä pelattavat moninpelit ovat suosiossa kaikenikäisten keskuudessa, mutta sen rinnalla mobiilipelit ovat nousseet suursuosioon. Mobiilipelaaminen on mullistanut myös perinteisiä pelitapoja.

Aikaisemmin konsoleilla ja tietokoneilla pelattavia pelejä ostavat yhä pienempi määrä ihmisiä, kun taas mobiilipeleihin käytetään huomattavasti suurempia määriä rahoja. Mobiilipeliyrityksiä on tuhansittain, jonka johdosta pelien laatu ja motoriikat ovat parantuneet merkittävästi.

Suurempia nettipelaamisen hyötyjä on sen tehokkuus. Pelaajan ei tarvitse jumittua siksi aikaa kotiinsa, vaan mobiililaitteiden ja nykyisen pilvipelaamisen ansiosta pelit kulkevat mukana sinne minne pelaajatkin.

Samalla nettiä hyödyntäviä pelimuotoja on ilmestynyt. Niistä hyviä esimerkkejä ovat virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät pelit sekä monenlaiset uudet nettikasinot, jotka tarjoavat asiakkailleen nopeaa pelaamista yksinkertaisella ulkoasulla. Niin sanotut pikakasinot, kuten Nopeampi, ovatkin korvaamassa perinteiset nettikasinot.

Kävely on suosituin liikuntamuoto

Suomalaiset tykkäävät liikkua ja se nousee esille myös vapaa-ajan tutkimuksissa. Aikuisten suosituimpia liikuntamuotoja ovat kävely, kuntosalilla käynti ja voimailu kotona. Kävelyä harrastavat ainakin kerran viikossa noin 60 prosenttia suomalaisista. Pyöräilyä ja kuntosaliharjoittelua harrastavat noin neljännes tutkimukseen osallistuneista.

Lenkkeily ja uinti ovat yhtä lailla syitä liikkua noin 20 prosentille vastaajista. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna (edeltävä tutkimus tehtiin vuonna 2002) kuntosaliharjoittelun suosio on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Kasvua nähtiin eniten nuorten aikuisten keskuudessa.

Kotona jumppaavat ja voimaharjoittelevat eniten yli 65-vuotiaat. Kotiharrastajien määrä on melkein nelinkertaistunut tutkimuksen välisenä aikana (vuosien 2002 ja 2017 välillä). Se kertoo varsinkin siitä, että ikääntyvä väestö haluaa ylläpitää hyvää liikkuvuuttaan ja kuntoaan myös vanhemmiten. Tähän juuri yhteiskunnassa pyritään.

Matkailu, mökkeily ja kulttuuri ovat yhtä lailla merkityksellisiä

Mökkeily on tärkeä osa suomalaista lomailua ja kulttuuri-identiteettiä. Juhannuksen juhliminen saunoen järven rannalla ovat perinteitä, joita edelleen vaalitaan. Etelä-Suomesta lähdettiin mökkeilemään hieman enemmän kuin muualta maasta: pääkaupunkiseudulta mökkeilijöiksi tunnustivat itsensä yli 50 prosenttia.

Lomamatkat ulkomailla ja kotimaan matkailu ovat yhtä lailla noususuunnassa. Ulkomaille oli matkaillut edellisenä vuonna 55 prosenttia kaikista vastaajista – pääkaupunkiseudulla asuvista jopa 75 prosenttia. Kotimaassa matkailevat etenkin nuoret aikuiset ja keski-ikäiset, joista 80 prosenttia ilmoittivat matkustaneensa kotimaassa vuoden sisällä.

Ravintoloissa käydään ahkerasti, mutta tanssilavoilta voi löytää enää vain vanhempaa sukupolvea. Nuorten ja keski-ikäisten kiinnostus tanssilavoja kohtaan on laskenut. Kulttuuritapahtumat kiinnostavat niin ikään varsinkin ylempää tulotasoa, joista lähes kaikki olivat käyneet jossain kulttuuritapahtumassa viimeisen vuoden aikana.

Digitalisaatio jatkuu ja ihmiskontaktit vähenevät

Vaikka liikunta, kulttuuri ja matkailu kiinnostavat yhä useampia, vapaa-ajan trendeillä on myös varjopuolia. Netin ahkera käyttäminen on johtanut siihen, että ihmisiä tavataan yhä vähemmän kasvotusten. Täten sukuloimiset ja ystävätapaamiset ovat tutkimuksen mukaan vähentyneet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here