Mit on OMT-fysioterapia? Kuinka Tehokas Se On

0
1482

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on tuki- ja liikuntaelinongelmien (TULE) fysioterapiaa, jossa tutkitaan ja hoidetaan lihasten toimintaa sekä nivelten yleistä että spesifiä liikkuvuutta osana ihmisen fyysistä toimintakykyä. OMT sisältää myös ohjauksen omatoimiseen harjoitteluun ja ongelmien uusiutumisen ehkäisyyn.

Taustaa

Fysioterapeuttien piirissä voidaan kansainvälisesti erottaa ainakin kolme manuaalisen nivelkäsittelyn oppisuuntaa. Nämä ovat englantilainen Cyriaxin menetelmä, norjalainen manuaalinen terapia sekä australialainen Maitlandin menetelmä. Sekä Norjassa että Australiassa alkunsa saaneet oppisuunnat ovat saaneet alkuinnoituksensa Englannin ja Keski-Euroopan osteopaattisilta, kiropraktisilta ja manuaalisen lääketieteen koulukunnilta 1950-luvun alussa.

Ensimmäiset manuaalisen terapian loppututkinnot Norjassa suoritettiin 1955 lääkäri J. Cyriaxin toimiessa tutkintoarvioijana.

Menetelmiä on näin ollen jo lähes 40 vuotta sovellettu ja kehitetty fysioterapiaan soveltuviksi sekä alkuperämaissa että kansainvälisesti.

Kun nivelmobilisointia ja – manipulointia toteutetaan osana fysioterapiaa on lähestymistapa sekä tutkimisen että terapian osalta toiminnallinen ja laaja-alainen. Fysioterapeutti toimii koulutuksensa pohjalta yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja käyttää myös nivelmobilisoinnin ja nivelmanipuloinnin osalta terveydenhuollossa vakiintunutta terminologiaa.

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on manuaalista terapiaa toteuttavien fysioterapeuttien tavaramerkki. Suomessa toteutettava OMT pohjautuu pitkälti norjalaisten fysioterapeuttien Freddy Kaltenbornin ja Olav Evjenthin konseptiin. Tässä lähestymistavassa korostetaan tuki- ja liikuntaelimien toimintahäiriön tutkimista tutkittavan oireiden selvittämiseksi ja niiden hoitamiseksi.

Koulutus

Ortopedisen manuaalisen terapian tunnetuksi tekemisestä ja kehittämisestä Suomessa on vastannut 1969 perustettu Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry (SOMTY ry) jo yli 30 vuotta. SOMTY ry on Suomen Fysioterapeuttiliiton erikoisalayhdistys ja hyväksyttiin pitkän OMT koulutuksen myötä kansainvälisen fysioterapeuttijärjestön WCPT:n OMT-alajärjestöön. IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists).

SOMTY ry on perustettu toimimaan yhdyssiteenä ortopedisestä manuaalisesta terapiasta kiinnostuneille fysioterapeuteille ja lääkäreille sekä kehittämään, tekemään tunnetuksi ja opettamaan ortopedista manuaalista terapiaa.

Koulutuksen pääpaino on ns. perehdytyskursseissa, jotka pyrkivät kehittämään manuaalisia taitoja tutkia ja hoitaa tuki- ja liikuntaelin (TULE) ongelmia. Lisäksi järjestetään teemapäiviä eri aiheista ja klinikkapäiviä kertaamaan sekä syventämään perehdytyskurssien tietoja ja taitoja. SOMTY ry järjestää vuosittain syysopintopäivät yhdessä SMLY:n (Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys ry) kanssa.

SOMTY ry valvoo Ortopedisen manuaalisen terapian koulutusta. Pitkä OMT-koulutus on fysioterapeuttien ja lääkäreiden erikois-
tumiskoulutusta. Koulutuspaikkoina ovat OMT Keskus Helsin-
gissä ja Kouvolan Manuaalinen Terapia Kouvolassa. Vastaavina opettajina toimivat Markku Paatelma fysioterapeutti OMT, THM ja Tuija Mänttäri fysioterapeutti OMT.

Koulutuksen kesto on 140 opintoviikkoa (opintoviikko = 40h) ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutusta valvoo SOMTY ry.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here