Miksi Antibioottikuuri ei Pure? [TÄRKEÄ]

0
1873

Antibiootit ovat vain bakteerien aiheuttamien sairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Antibiootteja on yli 15 eri luokkaa, ja niiden kemiallinen rakenne ja vaikutus bakteereihin ovat erilaisia. Tietty antibiootti voi tehota vain yhteen tai useisiin bakteerityyppeihin, jolloin puhutaan kapea- tai laajakirjoisista antibiooteista.

Mitä tarkoitetaan antibioottiresistenssillä?

Bakteeri on antibiootille resistentti eli vastustuskykyinen, kun antibiootti ei enää pysty tappamaan sitä tai estämään bakteerin kasvua. Bakteeri voi olla luonnostaan resistentti joillekin antibiooteille ja tämä selittyy usein bakteerin rakenteesta. Resistenssiongelma muodostuu ns. hankitusta resistenssistä. Bakteerit, jotka ennen ovat olleet herkkiä antibiooteille, muuttuvat geneettisen muutosten kautta vastustuskykyisiksi antibiooteille.

Mikä on antibioottiresistenssin merkittävin syy?

Antibioottien liiallinen ja epäasiallinen käyttö kiihdyttävät antibiooteille resistenttien kantojen syntymistä ja leviämistä. Resistentit bakteerit kasvavat ja lisääntyvät antibioottihoidosta riippumatta sekä leviävät ja aiheuttavat infektiota muille ihmisille, jotka eivät ole käyttäneet antibiootteja.

Mitä on antibioottien väärä käyttö?

Antibiootteja ei tule käyttää virusperäisten sairauksien hoitoon, sillä sairaus ei parane antibiootin avulla. Aikaisemmasta antibioottikuurista ylijääneitä tabletteja ei myöskään tule käyttää omin päin ilman, että terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut hoidon tarpeelliseksi. Monessa maassa antibiootteja voi ostaa ilman reseptiä, mikä on omiaan lisäämään antibiooteille resistenttien bakteerien määrää ja leviämistä.

Millaisia sairauksia resistentit bakteerit aiheuttavat?

Tavallisesti iholla ja ruoansulatuskanavassa esiintyvät harmittomat bakteerit voivat antibioottiresistenssin saatuaan aiheuttaa vaikeasti hoidettavia iho- ja haavatulehduksia, leikkausalueen infektioita sekä vaarallisia yleisinfektioita. Monelle antibiootille resistentit bakteerit voivat aiheuttaa myös virtsatietulehduksia, keuhkokuumetta sekä ripulia. Vaihtoehtoiset hoidot ovat kalliita ja infektion hoitaminen vaatii usein pitkän ajan.

Onko ongelma pahenemassa ja uskaltaako enää matkustaa ulkomaille?

Antibioottien epäasianmukainen käyttö on maailmanlaajuinen ongelma. Maissa, joissa resistenssin esiintyvyys on alhainen, käytetään yleensä vastuullisesti antibiootteja niin sairauksien hoidossa kuin elintarviketuotannossakin. Monissa Aasian maissa resistenssitilanne on vakava, ja matkailu vauhdittaa resistenttien bakteerien leviämistä maanosasta toiseen.

Ovatko sairaalabakteerit juuri näitä resistenttejä bakteereja?

Sairaaloissa esiintyvä MRSA-bakteeri eli metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus on tavallisesti resistentti myös monelle muulle antibiootille kuin metisilliinille. Staphylococcus aureus on tavallinen bakteeri, jota esiintyy iholla ja limakalvoilla noin 20-30 prosentilla terveistä ihmisistä.

Sairaalassa MRSA-bakteeri voi päästä vereen tai kudokseen hoitotoimenpiteiden aikana tai tarttua suorassa kosketuksessa ihmisestä toiseen. Toinen tavallinen sairaalabakteeri, Escherichia coli on yksi ihmisen ruoansulatuskanavan yleisimmistä bakteereista.

Kuinka voin itse estää resistenssiongelman pahenemisen?

  1. Antibioottien tehon säilyttäminen on kaikkien vastuulla. Käyttämällä antibiootteja vastuullisesti voimme ehkäistä resistenttien bakteerien kehittymistä ja varmistaa antibioottien tehon säilymisen myös tuleville sukupolville.
  • Noudata aina annosohjetta, jotta hoito tehoaa infektioon ja riski resistenttien bakteerien synnylle on mahdollisimman pieni.
  • Ylijääneitä antibiootteja ei saa käyttää itse tai antaa toiselle henkilölle, vaan ne tulee palauttaa apteekkiin hävitettäväksi. Luontoon päätyessään antibiootit lisäävät resistenttien kantojen syntymistä.
  • Älä koskaan osta/käytä antibiootteja ilman terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia.
  • Noudata erityisen hyvää käsihygieniaa tilanteissa, joissa on tavallista suurempi riski virusten tai bakteerien siirtymiseen paikasta toiseen tai henkilöstä toiseen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here