Mikä on Painoindeksi BMI?

0
1237

Pelkkä paino ei aina riitä kertomaan, onko ihminen laiha, sopusuhtainen vai lihava, koska ihmisten pituus vaihtelee. Sopusuhtaisuutta on 1950-luvulta lähtien mitattu painoindeksillä, joka kuvaa painon ja pituuden suhdetta. Mitä kauempana ihannearvosta painoindeksi on, sitä enemmän ihmisellä on yli- tai alipainoa ja sitä suurempia ovat myös siihen liittyvät terveysriskit, kuten riski sairastua diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Tuoreimpien tutkimusten mukaan jo lievällä yli- tai alipainolla on selviä terveysriskejä: alipainoinen ei välttämättä saa kaikki tarvitsemiaan ravintoaineita ravinnosta kun taas ylipainoinen kärsii usein korkeasta verenpaineesta, diabeteksesta ja muista ns. elintasosairauksista.

Painoindeksi eli BMI (Body Mass Index) on olemassa olevista painon mittareista kaikkein käyttökelpoisin ja suosituin.

Selasketaan jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä (kg/m2). Näin siksi, että pelkällä pituudella jakaminen antaisi vääristyneen tuloksen eripituisilla ihmisillä, koska pitkät ihmiset eivät automaattisesti ole suhteessa hoikempia kuin heidän lyhyemmät verrokkinsa.

Normaali- ja ylipainon viiterajat vaihtelevat hiukan lähteestä riippuen, mutta keskimäärin aikuisen henkilön painoindeksi on ihanteellinen ollessaan 20–24,9. Aikuiseksi lasketaan 20-60-vuotias henkilö. Teini-ikäisen pituuskasvunsa lopettaneen nuoren ihannepainoindeksi on hieman matalampi, 18-23. Kasvuiässä olevien lasten ja nuorten painoa verrataan ikäluokan keskiarvoon, koska heidän kohdallaan painoindeksi ei ole luotettava mittari. Yli 60-vuotiaiden kohdalla painoindeksi ei enää ole luotettava mittari, koska mm. luusto ja lihaksista haurastuvat vanhemmiten ja menettävät painoaan.

Aikuisten kohdalla raja-arvoja alempi painoindeksi viittaa alipainoon ja korkeampi ylipainoon. Lievä alipaino ei aina ole hälyttävää, jos henkilö syö normaalisti ja kyse on ns. biologisesta painosta eikä alipainoa pidetä yllä liian niukalla ruokavaliolla. Alipaino voi myös olla oire sairaudesta kuten kilpirauhasen poikkeavasta toiminnasta, suoliston imeytymishäiriöstä tai pahimmassa tapauksessa syövästä.

Sairaalloisesta alipainosta on kyse painoindeksin ollessa 14 tai sen alle kun taas sairaalloisesta ylipainosta puhutaan painoindeksin ollessa 40 tai yli. Näiden arvojen väliin jäävät vielä lievä (17-18,4) ja merkittävä (15-16,99) alipaino sekä lievä (25-29,9), merkittävä (30-34,9) ja vaikea (35-39,9) ylipaino. Normaalipainoisen henkilön ei tarvitse laihduttaa eikä yrittää lihoa. Ylipaino johtuu useimmiten elämäntavoista, mutta myös jotkin sairaudet voivat sotkea aineenvaihduntaa ja aiheuttaa painonnousua. Elämäntavoista johtuvaa lihavuutta voidaan parhaiten hoitaa terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla. Painon maltillinen pudottaminen normaaliksi terveellisesti vähentää huomattavasti ylipainoon liittyviä riskejä.

Mihin painoindeksiä tarvitaan?

Painoindeksi ei yksin kerro totuutta lihavuudesta tai laihuudesta, koska ihmisten ruumiinrakenne ja biologinen ihannepaino vaihtelevat. Tästä syystä myös ihannearvoalue on suhteellisen laaja: peili kertookin usein enemmän vartalon sopusuhtaisuudesta kuin painoindeksi. Laskentatapansa vuoksi painoindeksi ei myöskään sovellu lasten, vanhusten tai esimerkiksi erityisen lihaksikkaiden tai lyhyiden ihmisten lihavuuden tai laihuuden arviointiin. Esimerkiksi hyvin urheilullisen ja lihaksikkaan henkilön painoindeksi voi hyvin olla yli 25 ilman, että henkilöllä on grammaakaan ylipainoa, koska lihakset painavat rasvaa enemmän.

Toisaalta esimerkiksi mallien, tanssijoiden ja muiden vastaavilla aloilla toimivien ammattilaisten painoindeksi on usein selvästi muuta väestöä alhaisempi osin ruumiinrakenteen ja osin liian niukan ruokavalion takia.

Painoindeksin lisäksi onkin hyvä käyttää myös muita menetelmiä lihavuuden tai laihuuden arviointiin sen selvittämiseksi, miten rasvakudos on jakautunut kehossa. Hyvinkin laihoilla henkilöillä voi esimerkiksi olla huomattava määrä ihonalaista rasvakudosta, joka on kertynyt sisäelinten ympärille. Tällaista rasvakudosta on usein mahdoton havaita ulkoisessa tutkimuksessa tai pelkkään painoon tuijottamalla.

Esimerkki painoindeksin laskemisesta:

Liisa on 178 cm pitkä ja painaa 68 kg. Hänen painoindeksinsä on 68/(178×178) = 21,5, eli Liisa on normaalipainoinen. Liisan ei tarvitse lihoa eikä laihtua, mutta hänen kannattaa noudattaa terveellisiä elämäntapoja varmistaakseen kehonsa hyvinvoinnin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here