Kosteus- ja Homealtistusoireyhtym on Tunnistettava ja Tunnustettava

0
1273

”Homekoulut kuntoon!” on ollut erään itäsuomalaisen poliitikon vaaliteema vuoden. 2019 eduskuntavaaleissa.  Hän on tehnyt aiheesta myös kansalaisaloitteen. Ammatiltaan ehdokas on rakennusmestari ja viiden lapsen isä.

Perheen kolme nuorinta lasta oli altistunut kodin ulkopuolella homeille ja he sairastivat epämääräisiä hengitystie- ja iho-oireita. Päättäväinen isä otti lapset pois tarhasta ja järjesti heille kotona korvaavan yksityisen opetuksen. Lasten oireilu loppui. Hän myös osallistui erään koulurakennuksen purkutöihin. Tutustuin häneen Mikkelin torilla ja ajattelin, että onneksi löytyy kansalaisaktivisti, joka ”tarttui härkää sarvista” ja toi ongelman päivänvaloon, jopa valtakunnallisen politiikan tasolle.

Homealtistuneita on Suomessa todennäköisesti paljon, joskin täysin varmoja lukuja sairastavuudesta ei pystytä esittämään, koska yhtenäistä tautidiagnoosin koodia kyseiselle oireyhtymälle ei ole. Eräät lääkärit uskovat, että paras tapa ratkaista kaikki herkistyneiden ongelmat, on vaikuttaa heidän ajatusmalleihinsa tarkastelemalla tilanteita, joissa he saavat oireita ja saa heidät ajattelemaan oireitten johtuvat vääristyneistä kognitioista.

Nämä lääkärit katsovat, että vääristyneitä tulkintoja voidaan korjata käyttäytymisterapialla.

He ovat arvioineet, että homealtistuksessa oleskelu paikoissa, joissa potilaat kokevat oireita, saattaisi toimia allergeenisiedätyshoidon tapaan. Ottamatta huomioon potilaan somaattisia objektiivisia oireita, potilaiden oireilua selitetään ehdollistumisella. Kyseisestä mallista ei kuitenkaan löydy mainintaa v. 2007 suomalaisen asiantuntijatyöryhmän allekirjoittamasta yhteenvedosta, joka on toistaiseksi laajin voimassa oleva asiaa koskeva dokumentti.

Ongelmista kärsivien kannalta tämä ajattelutapa vaikuttaa täysin virheelliseltä ja vaaralliselta. Kosteus- ja homealtistusoireyhtymän mekanismit ovat edelleen puutteellisesti tunnettuja. Siitä huolimatta tiedetään, ettei kaikilta potilailta löydy homeantigeeneille IgE-luokan vasta-aineita.

Homekasvusto on muuttuva ekosysteemi, joka koostuu monista sädesienten ja mikrobien lajeista, joista osaa ei välttämättä edes pystytä viljelemään. Tämän takia vertailu allergiaan ja siihen annettavaan siedätyshoitoon, jossa allergeeni on selvitetty ja immunologiset mekanismit tunnetaan, ei ole jopa pintapuolisen tarkastelun perusteella mahdollista. Kosteus- ja homesienialtistusoireyhtymässä kyse on erittäin monimutkaisista toksisista ja herkistävistä vaikutuksista, joissa immunologinen vaste määräytyy sekä luonnollisen että hankitun immuniteettihaaran kautta.  Näiden vasteiden tasapaino on epäselvä. Adaptiivisessa immunologisessa vasteessa kyseessä voi olla sekä tyypin I vaste (välitön immunologinen reaktio) että todennäköisesti myös tyypin IV vaste (viivästynyt vaste, jossa T lymfosyyteillä on oma roolinsa).

Ehdollistumisen on kuvannut venäläinen fysiologi Ivan Pavlov, opettamalla koiraa reagoimaan valolle, joka vilahtaa ennen ruuan antoa. Syljen eritys alkaa valon väläyksestä, pienellä viiveellä. Homealtistuneilla oleskelu saastuneessa paikassa voi aiheuttaa oireilun joko nopeasti tai viiveellä, joten sitä ei voi verrata Pavlovin koiran ehdollistumisreaktioon. Sellaiset oireet, kuten esimerkiksi äänen käheytyminen tai liman valuminen, eivät tietääkseni ole selitettävissä ehdollistumisella. Epäempaattisessa kohtelussa potilaalle voidaan selittää, että ongelma olisi tavalla tai toisella ”korvien välissä”, jollain tavalla itseaiheutettua.

Saatetaan epäillä esimerkiksi psykiatrista sairautta, johon määrätään lääkehoitoa pinnallisen arvioinnin perusteella.

Tapausten parempi tunnistaminen on erittäin tärkeää silloin, kun taustalla ilmenee homealtistusta ja  potilas kärsii selittämättömistä hengitystie-, neurologisista tai reuman kaltaisista oireista. Äänen madaltuminen, steriilit, poskiontelotulehdukset, heikentynyt aivotoiminta sekä nivel- ja lihaskivut, epämääräiset iho-oireet aikaisemmin täysin perusterveillä lapsi- tai aikuispotilailla voivatkin olla kosteus- ja homealtistusoireyhtymän merkki. Mikäli potilas samanaikaisesti valittaa myös väsymystä, tulee selvittää hänen kilpirauhasensa toiminta, koska mykotoksiinit voivat toksikologisten tutkimuksien valossa vahingoittaa kilpirauhasen toimintaa.

Jotta potilaiden terveysongelmien tunnistaminen olisi sujuvaa, väheksyvää suhtautumista on vältettävä. Homealtistuksen seuraukset edellyttävät aiheeseen liittyvän tutkimuksen kehittämistä, jotta löydetään diagnostiikkaa varten testejä ja asianmukaisia hoitokeinoja. Taudin esiintyvyyttä Suomessa tulisi selvittää, kehittää diagnostisia kriteerejä ja kuntoutusmahdollisuuksia. Lääkäreille suunnattua koulutusta oireyhtymästä on aiheellista antaa jo perusopetuksen aikana ja osana jatkokoulutusta. Potilaiden luottamusta lääketieteeseen ja lääkäreihin ei saa heikentää asenteellisuudella ja vähättelyllä.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here